Verhuurder stelt overdekte ruimte beschikbaar tegen de volgende voorwaarden:

1. De stallingtermijn geldt voor maximaal een jaar.
    Zonder schriftelijke opzegging wordt deze termijn telkens stilzwijgend verlengd voor maximaal een jaar.
    Opzegging moet wederzijds plaatsvinden uiterlijk twee maanden voor het aflopen van de lopende stallingtermijn.

2. De stallingprijs bedraagt voor het hele jaar €23,50 per m2 ruimte. Voor bepaling
    van de oppervlakte wordt de gehele lengte van de caravan (inclusief de trekboom) vermenigvuldigd
    met de breedte. Alle uitstekende delen zijn bepalend voor zowel de lengte als de breedte.

3. De stallingprijs moet voorafgaande aan het stallingjaar in haar geheel worden voldaan door overmaking van
    het verschuldigde bedrag onder vermelding van uw factuurnummer.
    Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, anders wordt het
    verschuldigde bedrag direct verhoogd met €25,--.

4. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de caravan, vouwwagen of andersoortig (kampeer)voertuig gestald is voor
    rekening en risico van de huurder.

5. Huurder verplicht zich om het voertuig te stallen zonder voorzien te zijn van gastank(s) en/of accu(s). Dit i.v.m.
    voorschriften van de brandverzekering van de verhuurder.

6. Indien de huurder zijn voertuig wil brengen of halen dan is dit mogelijk op iedere dinsdag tussen 19.00 uur en
    21.00 uur en op iedere zaterdag tussen 8.00 uur en 13.00 uur. Wel dient de huurder dit minimaal 2 dagen van
    tevoren kenbaar te maken.

7. Huurder is verboden zonder toestemming van verhuurder het erf of de gebouwen van de verhuurder te
    betreden.

8. Verhuurder werkt 6 dagen in de week, derhalve is de zondag een rustdag.